Oświadczenie o ochronie PRYWATNOŚCI GOODMORNING BV

Siedziba firmy GOODMORNING Holding BV znajduje się pod adresem Penningweg 25, 4879 AE, Etten-Leur.
Firma GOODMORNING jest administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i w związku z tym sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych oraz określa cel i środki przetwarzania. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności została określona Polityka prywatności firmy GOODMORNING.

GOODMORNING Holding BV obejmuje również:

Goodmorning B.V.

Goodmorning Personeel B.V.
Goodmorning ADMIN B.V.

Goodmorning Sourcing B.V.
GOODMORNING SP. Z O.O.
al. Mickiewicza 5a
77-400 Złotów, Polska
PL7671635189
SC. GOODMORNING RECRUITMENT SRL.
Marasti nr 18. bl. 3 sc. C parter
SUCEAVA, Rumunia

GOODMORNING UKRAINE LLC
O. Kobylianska 7 biuro 2
58002 Chenivtsi, Ukraina

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma również zastosowanie do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem różnych witryn internetowych (w tym: www.goodmorning.pl, www.goodmorningro.ro, www.goodmorning.ukraine.com, www.goodmorninghu.hu oraz www.goodmorning.nl) przez różne spółki GOODMORNING, jak również subdomen tych witryn.

Firma GOODMORNING BV (zwana dalej: GOODMORNING) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa prywatności oraz danych (osobowych). Pod pojęciem „danych osobowych” rozumie się uzyskane przez Internet lub drogą tradycyjną dane zainteresowanych stron, takich jak: użytkownicy witryny internetowej, osoby poszukujące pracy, pracownicy i zleceniodawcy. Dane te są starannie przetwarzane i chronione, za co odpowiada firma GOODMORNING. W naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, jakie dane gromadzimy i przetwarzamy, dlaczego je gromadzimy i przetwarzamy oraz w jaki sposób mogą Państwo je zmodyfikować lub usunąć. Dzięki temu dokładnie wiedzą Państwo, w jaki sposób działamy.

Gdy dobrowolnie przekazują nam Państwo informacje, wykorzystujemy je w sposób zgodny z naszą Polityką prywatności. Wszystkie dane uzyskane przez firmę GOODMORNING są traktowane z najwyższą starannością i chronione zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Firma GOODMORNING gromadzi i przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne w celu wykonywania usług, takich jak pośrednictwo pracy i administracja płac. Przetwarzamy te dane, aby spełnić wymogi i życzenia pracowników oraz pracodawcy-użytkownika/zleceniodawcy. Dostęp do tych danych jest ograniczony jedynie do pracowników/ stron trzecich, dla których dane te są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Z uwagi na to, że jako agencja pracy tymczasowej jesteśmy odpowiedzialni za poprawność tych danych, okresowo zwrócimy się do Państwa z zapytaniem, czy przekazane dane są nadal poprawne. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszystkie dane, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to na przykład dane osobowe i adresowe, adresy e-mail, numery telefonów, numery identyfikacyjne, daty urodzenia, płeć, narodowość, doświadczenie zawodowe i szkolenia, adresy IP oraz dane logowania. Pod pojęciem wrażliwych danych osobowych rozumie się wszystkie dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe oraz stan zdrowia danej osoby. Zasadniczo nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych, chyba że zastosowanie ma wyjątek ustawowy i ich przetwarzanie jest bezwzględnie konieczne. Firma GOODMORNING w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za dane, które przekazali jej Państwo z własnej inicjatywy. Dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach będących własnością firmy GOODMORNING lub strony trzeciej. Nie będziemy łączyć danych osobowych z innymi danymi osobowymi, którymi dysponujemy.

Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane w celu realizacji naszych usług. Nasze usługi obejmują pośrednictwo, zatrudnianie tymczasowe, delegowanie, rekrutację i selekcję, rozwój osobisty i zwiększanie szans zatrudnienia, administrację płac oraz zarządzanie personelem.

Dane osobowe pracowników przetwarzamy z następujących powodów:
1. wykonanie obowiązujących firmę Goodmorning przepisów ustawowych i wykonawczych;
2. ocena Państwa dopasowania do danego zlecenia lub stanowiska, określenie dyspozycyjności i przedstawienie lub skontaktowanie Państwa z jednym lub kilkoma (potencjalnymi) partnerami biznesowymi bądź zleceniodawcami;
3. przekazywanie informacji na temat naszych usług lub innych działań oraz składanie ofert w imieniu Goodmorning;
4. oferowanie możliwości kształcenia, doradztwa zawodowego, zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy (ABU-CAO) lub innych (związanych z pracą) usług, pośredniczenie w znalezieniu pracy, zlecanie wykonywania pracy u zleceniodawców, delegowanie do pracy u zleceniodawców lub organizowanie zleceń;
5. umożliwianie użytkowania oraz udzielanie dostępu do naszych portali i innych środowisk online.
Dane osobowe klientów przetwarzamy z następujących powodów:
– wysyłanie ofert oraz informowanie o naszych usługach i działaniach. I ostatecznie, aby umożliwić lepsze dopasowanie informacji do Państwa życzeń i potrzeb informacyjnych;
– przesyłanie ofert handlowych, takich jak akcje promocyjne i biuletyny informacyjne. Aby otrzymywać biuletyny informacyjne, należy się zarejestrować. Można łatwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu za pomocą linku znajdującego się w stopce biuletynu informacyjnego;
– możliwość oceny dopasowania i dyspozycyjności w celu pośrednictwa do pracy na okres 1 roku lub kilku lat (przez cały rok);
– nawiązywanie i utrzymywanie relacji pracowniczych lub pośrednictwa i prowadzenie administracji w tym zakresie;
– przekształcenie zlecenia w podpisaną umowę między GOODMORNING a pracodawcą-użytkownikiem/zleceniodawcą oraz utrzymywanie i realizacja przedmiotowej umowy;
– realizacja celów administracyjnych, zapewnianie bezpieczeństwa oraz przeprowadzanie audytów i kontroli księgowych;
– uzyskanie certyfikatów;
– przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych w przypadku nawiązania relacji pracowniczych lub pośrednictwa.

Jak postępujemy z danymi osobowymi klientów uzyskanymi za pośrednictwem naszej witryny internetowej?

GOODMORNING gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby świadczyć żądane usługi. Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie o udzielenie informacji lub przedstawienie oferty, poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i ewentualnie kilku dodatkowych informacji. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie do przetworzenia Państwa zapytania. Możliwe jest, że zachowamy Państwa zapytanie, e-mail lub inną przesłaną nam przez Państwa wiadomość.

Rejestrujemy dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej, na przykład liczbę odwiedzających w danym okresie, kraje pochodzenia odwiedzających oraz przegląd najczęściej odwiedzanych stron. Zapisujemy Państwa adres IP oraz nazwę domeny. Aby dostosować usługi i funkcje do urządzenia użytkownika, rejestrujemy również typ przeglądarki, z której korzystają Państwo do odwiedzania naszej witryny internetowej. Uzyskane informacje stanowią własność firmy GOODMORNING. Informacje te wykorzystujemy do ulepszania naszych usług i ewentualnie działań marketingowych. W żadnym przypadku nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy stronom trzecim informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny internetowej. Gromadzimy również dane zamieszczone przez Państwa lub inne osoby na publicznych stronach, takich jak media społecznościowe, z których wynika, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Państwem zgodnie z naszymi warunkami i z uwzględnieniem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli nie są Państwo zainteresowani kontaktem z naszej strony, możemy przetwarzać stosowne dane celem odpowiedniego uwzględnienia Państwa preferencji.

Jak postępujemy z danymi osobowymi pracowników tymczasowych uzyskanymi za pośrednictwem naszych witryn internetowych?

Jeśli zarejestrują się Państwo jako pracownik tymczasowy za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych i wyrażą Państwo zgodę na pośrednictwo w znalezieniu pracy, firma GOODMORNING skontaktuje się z Państwem, aby uzupełnić Państwa dokumentację. W przypadku zatrudnienia jako pracownik tymczasowy w GOODMORNING otrzymają Państwo drogą mailową nazwę użytkownika i hasło. Używając tej nazwy użytkownika i hasła, mogą Państwo zalogować się do aplikacji GOODMORNING oraz portalu GOODMORNING. Mogą Państwo zalogować się do portalu GOODMORNING za pośrednictwem naszej witryny internetowej, z której można również pobrać aplikację. Przy pierwszym logowaniu zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła. W portalu można wyłącznie przeglądać swoje dane, ponieważ są Państwo uprawnieni jedynie do ich odczytu. Jeśli chcą Państwo zmienić dane w portalu, należy skontaktować się z GOODMORNING. Mogą Państwo zadzwonić do nas lub wysłać wiadomość e-mail z prośbą o zmianę danych. Dane można zmienić samodzielnie w aplikacji. Aplikacji można również używać do elektronicznego podpisywania osobistych dokumentów.

GOODMORNING gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu obsługi witryny internetowej GOODMORNING oraz pośredniczenia pomiędzy Państwem jako pracownikiem tymczasowym a naszymi pracodawcami-użytkownikami/zleceniodawcami. Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i ewentualnie kilku dodatkowych informacji. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie do przetworzenia Państwa zapytania. Możliwe jest, że zachowamy Państwa zapytanie, e-mail lub inną przesłaną nam przez Państwa wiadomość.
Rejestrujemy dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej, na przykład liczbę odwiedzających w danym okresie, kraje pochodzenia odwiedzających oraz przegląd najczęściej odwiedzanych stron. Zapisujemy Państwa adres IP oraz nazwę domeny. Aby dostosować usługi i funkcje do urządzenia użytkownika, rejestrujemy również typ przeglądarki, z której korzystają Państwo do odwiedzania naszej witryny internetowej. Uzyskane informacje stanowią własność firmy GOODMORNING. Informacje te wykorzystujemy do ulepszania naszych usług i ewentualnie działań marketingowych. W żadnym przypadku nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy stronom trzecim informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny internetowej. Gromadzimy również dane w przypadku, gdy skontaktują się Państwo z nami przez media społecznościowe, wyrażając przy tym zainteresowanie naszymi usługami pośrednictwa pracy. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Państwem zgodnie z naszymi warunkami i z uwzględnieniem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli nie są Państwo zainteresowani kontaktem z naszej strony lub rejestracją, możemy przetwarzać stosowne dane celem odpowiedniego uwzględnienia Państwa preferencji.

Wykorzystywanie plików cookie

W ramach oferowania swoich usług firma GOODMORNING wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to mały plik przesyłany wraz ze stronami naszej witryny internetowej i umieszczany przez przeglądarkę na dysku twardym Państwa komputera. Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapamiętać Państwa ustawienia i preferencje. Mogą Państwo wyłączyć te pliki w ustawieniach swojej przeglądarki. Sposób ich wyłączenia różni się w zależności od przeglądarki, należy w tym celu sprawdzić sekcję pomocy przeglądarki. Można również ustawić przeglądarkę w taki sposób, by całkowicie zablokować przesyłanie plików cookie, jednak ograniczy to funkcjonalność witryny internetowej.
Za pośrednictwem naszej witryny internetowej umieszczane są również pliki cookie firmy Google w ramach usługi „Analytics”. Wykorzystujemy Google Analytics, aby monitorować i uzyskiwać raporty na temat sposobu korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających. Firma Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli zostanie do tego prawnie zobligowana lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Wszyscy nasi pracownicy szanują prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Informacje i dane osobowe są przetwarzane w sposób poufny, również przez strony trzecie odpowiedzialne za bezpieczeństwo przechowywania danych, i nie są wykorzystywane do celów innych niż określone.

Biuletyn informacyjny GOODMORNING

Wysyłamy również biuletyn informacyjny, który służy osobom zainteresowanym jako źródło informacji o naszych usługach i związanych z nimi kwestiach. Dodamy Państwa adres e-mail do listy subskrybentów wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W treści każdego biuletynu informacyjnego znajduje się link umożliwiający wypisanie się z listy subskrybentów. Plik z wykazem adresów odbiorców biuletynu nie będzie udostępniany stronom trzecim. W biuletynie informacyjnym odsyłamy do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma GOODMORNING podejmuje odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Państwa danych osobowych. GOODMORNING bezpiecznie przechowuje przekazane przez Państwa dane osobowe na serwerach komputerowych w kontrolowanym, zabezpieczonym środowisku, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jeżeli – i w zakresie, w jakim – dane są udostępniane podmiotom przetwarzającym dane, które w imieniu GOODMORNING świadczą usługi lub wykonują zlecenia, GOODMORNING uzgadnia z tymi podmiotami zasady dotyczące równie skutecznej ochrony danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych / przekazywanie danych stronom trzecim

Firma GOODMORNING zawsze ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych. Firma GOODMORNING nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi wykazów klientów stronom trzecim. Firma GOODMORNING nigdy nie ujawnia Państwa danych osobowych bez powiadomienia, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie wymagane lub dzieje się to w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

– spełnienia żądania prawnego lub zastosowania się do postępowania sądowego;
– ochrony i obrony praw lub własności GOODMORNING;
– działania w naglących okolicznościach, aby chronić osobiste bezpieczeństwo użytkowników GOODMORNING lub społeczeństwo.

Firma GOODMORNING jako administrator danych zawarła umowy dotyczące przetwarzania danych ze wszystkimi stronami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe firmy GOODMORNING, aby zagwarantować odpowiednie przetwarzanie danych osobowych.

Okresy przechowywania danych osobowych

Firma GOODMORNING nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne i przechowuje dane wyłącznie do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone. Okresy przechowywania danych stosowane przez GOODMORNING są zależne od obowiązujących ustawowych okresów przechowywania. Wyjątkiem są przy tym dane, które firma GOODMORNING musi przechowywać przez dłuższy okres, ponieważ stanowi to jej prawny obowiązek. Dokonujemy przy tym rozróżnienia między zarejestrowanym pracownikiem tymczasowym, zatrudnionym pracownikiem tymczasowym oraz byłym pracownikiem tymczasowym. Więcej informacji na temat okresów przechowywania można znaleźć w załączniku.

Okres przechowywania danych zarejestrowanego pracownika tymczasowego

Zarejestrowany pracownik tymczasowy to osoba, która zarejestrowała się jako pracownik tymczasowy, jednak nie pracowała jeszcze dla firmy GOODMORNING. Możemy przechowywać stosowne dane, dopóki zarejestrowany pracownik tymczasowy chce korzystać z usług pośrednictwa pracy GOODMORNING. Firma GOODMORNING może przechowywać kopię dokumentu tożsamości kandydata tak długo, jak to konieczne, przez okres maksymalnie czterech tygodni. Dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. W przypadku określonej skargi lub roszczenia firma GOODMORNING może przechowywać stosowne dane tak długo, jak to konieczne do rozpatrzenia tej skargi lub roszczenia bądź też do czasu ich przedawnienia.

Okres przechowywania danych zatrudnionego pracownika tymczasowego

Zatrudniony pracownik tymczasowy to osoba pracującą dla firmy GOODMORNING, z którą firma GOODMORNING zawarła umowę o pracę tymczasową. Firma GOODMORNING może przechowywać dane osobowe pracownika tymczasowego, dopóki będzie on pracował dla GOODMORNING. Inne zasady obowiązują w przypadku wrażliwych danych osobowych, takich jak dane dotyczące stanu zdrowia i absencji chorobowych. Zasady te można znaleźć na stronie ABU: www.abu.nl.

Okres przechowywania danych byłego pracownika tymczasowego

Dane osobowe pracownika tymczasowego, który wcześniej pracował dla firmy GOODMORNING, muszą zasadniczo zostać usunięte nie później niż dwa lata po dniu, w którym pracownik tymczasowy jeszcze wykonywał pracę dla firmy GOODMORNING. Firma GOODMORNING może przechowywać określone dane przez dłuższy okres, o ile podlegają one ustawowemu minimalnemu okresowi przechowywania danych. Dotyczy to na przykład danych do Urzędu Skarbowego.

Okres przechowywania danych osobowych partnerów biznesowych

GOODMORNING przechowuje dane kontaktowe pracowników zleceniodawców, dostawców, sprzedawców oraz innych podmiotów, z którymi GOODMORNING utrzymuje stosunki biznesowe. Przetwarzamy te dane w celu wysyłania ofert i przekazywania informacji o naszych usługach, a także w celu utrzymywania stosunków biznesowych oraz zawarcia i utrzymania umowy o zlecenie. Obejmuje to takie dane osobowe, jak: imiona i nazwiska, dane kontaktowe i stanowiska osób kontaktowych. GOODMORNING może przekazywać te dane w celu pośrednictwa w zatrudnieniu. Dane te mogą być również przekazywane innym partnerom biznesowym oraz podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi w imieniu GOODMORNING. Może to mieć również miejsce w sytuacji, gdy firma GOODMORNING jest zobowiązana do przekazania tych danych na mocy nakazu sądowego.

Państwa prawa

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać udostępnienia danych, które mamy na Państwa temat, a także (zlecenia) ich zmiany lub usunięcia. W tym celu mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres: info@goodmorning.eu. Aby upewnić się, że to Państwo przesłali wniosek, prosimy o dołączenie do wniosku kopii Państwa dokumentu tożsamości. Prosimy o zaczernienie na kopii Państwa zdjęcia, pola MRZ (machine readable zone, paska z numerami u dołu dokumentu), numeru dokumentu oraz numeru identyfikacji socjalno-fiskalnej (BSN). Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. GOODMORNING odpowie na wniosek tak szybko, jak to możliwe, jednak w każdym przypadku w ciągu trzydziestu dni roboczych.

Zmiany naszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Treść niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności może ulec zmianie. Firma GOODMORNING będzie regularnie aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić opinie przekazywane przez przedsiębiorstwa oraz klientów. Firma GOODMORNING zaleca okresowe sprawdzanie treści Oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z aktualną polityką firmy GOODMORNING w zakresie ochrony Państwa prywatności oraz danych osobowych.

Kontakt

Firma GOODMORNING zaprasza do przesyłania opinii na temat niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli uważają Państwo, że firma GOODMORNING działała w sprzeczności z niniejszą polityką, prosimy o kontakt z GOODMORNING pod adresem info@goodmorning.eu.