O firmie

Exotic Green

GOODMORNING B.V. to firma, która rozpoczęła działalność w czerwcu 2001 roku, jako Exotic Green. Nazwa nie była dziełem przypadku. W pierwszym etapie zajmowaliśmy się bowiem delegowaniem pracowników tymczasowych do firm z branży ogrodniczej. Z czasem jednak, rozwinęliśmy skrzydła, wkraczając z impetem do kolejnych sektorów: logistycznych, związanych z żywnością, przemysłem oraz technicznych.

Ponieważ rekrutację rozszerzyliśmy o pracowników ze wschodniej i środkowej Europy oraz o pracowników holenderskich, przyszła pora na zmianę nazwy na znacznie lepiej odzwierciedlającą nasze działania – tak powstało GOODMORNING!

Znani i doceniani

W Holandii każdego dnia w GOODMORNING u naszych zleceniodawców pracuje około 1800 pracowników. Różne branże, małe i duże firmy – wszystkie je łączy jedno – zatrudnianie rzetelnej, zmotywowanej kadry, która swoimi działaniami wspiera rozwój tych firm.
Pracownicy są kierowani i nadzorowani przez 50 osobowy zespół GOODMORNING. Nasze główne biuro w Holandii mieści się w Etten-Leur. Ponadto, pracujemy w regionalnych biurach w Welberg i Zwijndrecht.

Tylko najlepsi

Gwarantujemy współpracę na uczciwych warunkach, popartych wieloletnim doświadczeniem i doskonałą znajomością rynku pracy. Wiemy doskonale, jak dokonywać selekcji na etapie rekrutacji i jak dobierać pracowników, łącząc harmonijnie potrzeby poszukujących kadry firm oraz ludzi – specjalistów, poszukujących zatrudnienia.
Jesteśmy elastyczni, nie ustajemy w wysiłkach poszerzania kompetencji, rozwoju i zdobywania nowej wiedzy.

GOODMORNING to wiarygodny partner. Partner w rozwoju twojej firmy.

Partnerzy

Galeria

Historia firmy

Firma GOODMORNING B.V. rozpoczęła swoją działalność 22 czerwca w 2001 r. jako Exotic Green. Na początku działała w zakresie delegowania pracowników tymczasowych do firm ogrodniczych. Obecnie działamy w wielu sektorach, takich jak żywność, logistyka, przemysł oraz technika.

Od niedawna rekrutujemy, oprócz pracowników z Wschodniej i Środkowej Europy, również pracowników holenderskich. Tak więc najwyższy czas na nową nazwę: GOODMORNING!

Każdego dnia w GOODMORNING pracuje u naszych zleceniodawców około 1800 zmotywowanych pracowników w różnych sektorach w Holandii. Nasi pracownicy są kierowani i nadzorowani przez nasz stały zespół, składający się z 50 pracowników z biura głównego Etten-Leur oraz z biur regionalnych w Welberg i Zwijndrecht.

GOODMORNING to renomowana firma, znana jako stały partner, ze względu na swą elastyczność, wiedzę, wiarygodność oraz ciągłe innowacje.

Historia logo

Certifikaty

Godny zaufania i uczciwy pracodawca. Wysokiej jakości i elastyczny wykonawca usług. W dobrej kondycji finansowej, solidny przedsiębiorca. W Goodmorning stawiamy poprzeczkę wysoko!

O nas

Organizacja non-profit, zrzeszająca podmioty związane z rynkiem pracy, które oferują najwyższą jakość świadczonych usług w trosce o dobro stron stosunku pracy, jak i o podnoszenie standardów w branży.

O nas

The Stichting Normering Flexwonen, zarządza rejestrami firm, które spełniają standardy dotyczące zakwaterowania migrantów zarobkowych i utrzymuje standardy.

O nas

Generalne Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia – członkowie ABU spełniają wysokie standardy jakości dotyczące warunków zatrudnienia, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, przepisów bezpieczeństwa i postępowania. Jakość jest gwarantowana w sposób ciągły dzięki okresowym kontrolom.

O nas

Certyfikat NEN 4400 potwierdza, że GOODMORNING jako pracodawca wywiązuje się z wszelkich zobowiązań dotyczących prowadzenia administracji pracowniczej jak i poprawnego regulowania wszelkich rozwiązań podatkowych względem organów podatkowych w Holandii

O nas

System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) to system teleinformatyczny, umożliwiający prowadzenie:
Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia, Wykazu Podmiotów Zagranicznych oraz Rejestru Podmiotów Akredytowanych do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

Certyfikat Jakości Okap
Certyfikat Członkostwa Okap
Certyfikat Województwa Wielkopolskiego