1. Administratorem podanych danych jest firma GOODMORNING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie (77-400) przy ul. Mickiewicza 5a,
  2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne będą pod adresem infopl@goodmorning.eu
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a zakres danych obowiązkowych wynika z przepisów Kodeksu Pracy.
  4. Dane osobowe będą udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania.
  5. Dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności serwisowi aplikacji, hostingodawcy, zewnętrznym kadrom oraz księgowości.
  6. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku nie podjęcia pracy. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
  7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do organizacji międzynarodowej.