FAQ - pytania i odpowiedzi


Za pomocą dowodu osobistego i numeru BSN, lekarz może sprawdzić czy i gdzie dana osoba jest ubezpieczona.

Rozliczenia są dostępne najpóźniej w poniedziałek i nie mato nic wspólnego z wypłatami, które są przelewane w piątek.

Można to zgłosić za pomocą aplikacji pod odpowiednim tematem, proszę nie zapomnieć o podaniu numeru tygodnia, ilości przepracowanych godzin i nazwy zakładu.

Przeważnie tak, w Holandii jest tzw. Kwota zwolniona od wszczętego postępowania. Pracodawca jest zobowiązany odprowadzić wszystko powyżej ustalonej kwoty (to nie jest standardowa kwota). W przypadku kiedy kwota zwolniona z zobowiązania (postępowania) wynosi 0€, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić całość wynagrodzenia. Aby otrzymać więcej informacji na ten temat, pracownik zawsze może skontaktować się z instytucją prowadzącą postępowanie komornicze.

Tak, w Holandii grzywny można odliczyć od wynagrodzenia. Zawsze ustalamy płace minimalne (poza zakwaterowaniem oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli ma to zastosowanie) zgodnie z ustawą o płacy minimalnej.

Można to zgłosić za pomocą aplikacji pod odpowiednim tematem lub bezpośrednio u opiekuna. Wniosek o urlop należy złożyć przynajmniej 1 miesiąc przed planowanym urlopem.

Godziny urlopowe to w rzeczywistości płatny urlop, co oznacza, że trzeba być faktycznie na urlopie, żeby te godziny zostały wypłacone. W tym celu należy złożyć wniosek za pomocą aplikacji. Ponad ustawowe godziny urlopowe mogą zostać wypłacone. Jeśli w momencie zakończenia współpracy saldo pozostaje otwarte, godziny te zostaną wypłacone w ciągu 6 tygodni.

Dodatek wakacyjny jest wypłacany co tydzień do wynagrodzenia. Jeśli ktoś chce ten dodatek wypłacany raz w roku w czerwcu, należy to zgłosić za pomocą aplikacji.

Po 6 tygodniach od zakończenia współpracy.

Należy to zgłosić opiekunowi, jak najwcześniej przed rozpoczęciem pracy.

Jeśli pracownik chce być przez nas ubezpieczony, to z pewnością ma to wpływ na ubezpieczenie. Jeśli pracownik się nie zgłosi, my nie możemy go zameldować/wymeldować w ubezpieczalni. Poza tym zawsze można zgłosić chęć ciągłości ubezpieczenia w trakcie urlopu.

Na naszej stronie internetowej www.goodmorning.nl można wybrać odpowiedni język, następnie przejść do “downloads”. Tu można pobrać wszystkie formularze, również tłumaczenie i objaśnienie rozliczenia. Jeśli pracownik ma jakieś pytania osobiste, można je zadać za pomocą aplikacji lub osobiście w czasie wieczoru informacyjnego.

Serdecznie zapraszamy na nasze wieczory informacyjne, które odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca między 17:00 a 20:30 w de Lus i Stella Maris.

Jeżeli pracownik chce przejść na mieszkanie prywatne, należy najpierw złożyć wniosek o przejście na prywatne mieszkanie. Taki wniosek można pobrać na naszej stronie internetowej. Należy również przeczytać warunki wypowiedzenia umowy o zakwaterowanie i liczyć się z terminem wypowiedzenia.

Usterki można zgłaszać przez aplikacje. Nasi technicy zajmą się tym najszybciej, jak to możliwe. Usterki takie jak zepsuty odkurzacz, lodówka, mikrofalówka lub np. okno, które się źle zamyka, zepsuta sofa, brak sygnały TV, zostaną rozwiązane w ciągu 3 dni. Jeżeli z umotywowanych powodów nie uda nam się tego rozwiązać w ciągu 3 dni, poinformujemy Cię o tym na czas. Usterki takie jak zatkanie, przeciek itp. usuwamy w ciągu 24 godzin.

Uwagi można cały czas przesyłać na info@goodmorning.eu. Proszę podać w temacie wiadomości po angielsku lub holendersku „UWAGA” Twoja wiadomość będzie traktowana całkowicie poufnie.

Jeżeli sądzisz, że musisz iść do lekarza, należy samemu umówić się do lekarza i samodzielnie stawić się na umówioną wizytę. Należy mieć również przy sobie dokument tożsamości i ewentualnie kartę ubezpieczeniową. Jeżeli stanie się coś w pracy, jest tu mowa o wypadku w pracy i potrzebujesz pomocy medycznej, skontaktuj się najpierw ze swoim opiekunem. W tym przypadku opiekun zadba o umówienie wizyty.

Jeżeli pracownicy zgłosił się w Polsce/Rumunii jako para, zostaną oni razem zakwaterowani. Jednak Goodmorning ustala miejsce zakwaterowania. Wszystko jest zależne od dostępnego zakwaterowania oraz transportu do pracy. Jeżeli zwiążesz się z kimś tu na miejscu, prosimy to natychmiast zgłosić przez app do naszego biura. My przetworzymy to w naszej administracji i będziemy próbować brać to pod uwagę. Nie możemy jednak dać gwarancji, a pracownik jest zobowiązany do przeprowadzki na nasza prośbę.

W razie szkody lub wypadku samochodowego należy niezwłocznie skontaktować się z koordynatorem.Niezgłoszenie szkody może mieć dla Ciebie negatywne konsekwencje finansowe.

Dane personalne należy zawsze zgłaszać przez app P4F

Na naszej stronie internetowej www.goodmorning.nl można wybrać odpowiedni język, następnie przejść do “downloads”. Tu można pobrać wszystkie formularze, również formularz deklaracji. Należy zrobić kopie rachunku dla siebie, a oryginalne faktury razem z wypełnianym formularzem przesłać do nas. Znaczek jest niepotrzebny.

Na naszej stronie internetowej www.goodmorning.nl można wybrać odpowiedni język, następnie przejść do “downloads”. Tu można pobrać wszystkie formularze, również formularz o konto bankowe. Można również poprosić pracownika biurowego o udostępnienie formularza.

W tym przypadku najlepiej skontaktować się z naszym helpdesk. Sprawdź również, czy podpisałeś wszystkie dokumenty, jeżeli te nie zostały w pełni podpisane, nie otrzymasz zaliczki.

Według umowy o auto nie można jeździć prywatnie autem Goodmorning. Jest to ustawa urzędu podatkowego w Holandii i niestety Goodmorning nie może tutaj nic zmienić. W naszym przewodniku można więcej przeczytać o dodatkowej płatności i co jest jej przyczyną. Nasz przewodnik można znaleźć na www.goodmorning.pl, po przejściu do „downloads”.

Według umowy o auto nie można jeździć prywatnie autem Goodmorning. Jest to ustawa urzędu podatkowego w Holandii i niestety Goodmorning nie może tutaj nic zmienić. Dlatego, że te prywatne km są robione na koszt Goodmorning, poprzez korzystanie z karty do tankowania Goodmorning, należy zwrócić za każdy km € 0,25,-za paliwo oraz korzystanie z auta.

W takim przypadku należy skontaktować się z koordynatorem. Koordynator może ocenić, które km zostały policzone, jako prywatne i może to skorygować przez biuro główne. Jeśli nie uda się załatwić tego przez koordynatora, prosimy o kontakt przez app.

Jest to system podatkowy, który umożliwiapracownikom mieszkającym za granica i pracującym tymczasowo w Holandii przyznanie ulgi podatkowej zadodatkowe koszty ponoszone w związku z tymczasowo wykonywaną pracą poza krajem pochodzenia. Z tego systemu można korzystać maksymalnie 8 lat. Warunkiem do korzystania z tego systemu jest to, że wszystkie potrzebne do tego dokumenty są kompletne i podpisane.