Informacje dla pracownika

Dokumenty

Konieczne jest podpisanie wszystkich dokumentów przed wyjazdem.

Aplikacja

Przedstawiciel GOODMORNING w Polsce lub innych krajów, potwierdzając wyjazd, przekaże również informacje i wskazówki, jak zainstalować na smartfonie lub tablecie aplikację Plan4flex – to aplikacja niezbędna do prawidłowego przebiegu naszej współpracy (i konieczna do jej rozpoczęcia).
Każdy pracownik otrzyma mailem hasło dostępu do aplikacji. Po zalogowaniu pracownik znajdzie w aplikacji komplet dokumentów do podpisu. Znajduje się tam między innymi umowa o pracę, umowa o zakwaterowaniu, itp. Każdy dokument wymaga osobnego podpisu, złożonego na telefonie lub tablecie.
Brak podpisu na dokumentach uniemożliwi wyjazd, zaś opóźnienie w podpisaniu dokumentów może skutkować opóźnieniem wypłaty pierwszego wynagrodzenia w Holandii.

Umowa o pracę

Umowa zawsze jest umową na czas określony, przeważnie na okres 4 miesięcy. Znajduje w niej zastosowanie ABU CAO (układ zbiorowy) dla pracowników tymczasowych. Fazę mowy ustala się zgodnie z postanowieniami, zawartymi w CAO. Od momentu rozpoczęcia pracy u pracodawcy, wynagrodzenie pracownika bazuje na tabelach wynagrodzeń zleceniodawcy. W wyjątkowych sytuacjach, zastosowanie może mieć tabela wynagrodzeń, zawarta w ABU CAO.

Rozliczenie i wypłata netto

Po upływie około 12 dni, licząc do pierwszego przepracowanego tygodnia, najczęściej w poniedziałek, pracownik otrzymuje pierwsze rozliczenie. Kolejne rozliczenia następują w cyklu tygodniowym. Każe z nich jest dostępne w systemie Plan4flex dla pracownika do wglądu.
Na rozliczeniu widnieją informacje o tym, za ile godzin zostało wypłacone wynagrodzenie i na postawie jakiej stawki godzinowej. W systemie dostępna jest również informacja o dochodzie netto oraz sposobie jego wyliczenia. Ponadto, rozliczenie obejmuje także informację o ilości zebranych ustawowych dni urlopowych, wyrażonych w godzinach.
Wypłata za godziny urlopowe ma miejsce włącznie wtedy, kiedy pracownik jedzie na urlop przy zakończeniu umowy o pracę.

Stawki

Stawki stosowane w wynagrodzeniach w Holandii podawane są zawsze w kwotach brutto i uwzględniają podział na wiek. W ciągu roku podlegają prawnej waloryzacji, odbywa się to zawsze na początku roku – 01.01 oraz 01.07.
Dla pracowników powyżej 21 lat, wg tabeli przewidziana jest stawka minimalna.
Wynagrodzenie (stawka brutto) uzależnione jest od przynależności docelowej, wg obowiązującego układu zbiorowego pracy (ABU CAO). W związku z tym, stawki mogą ulegać zmianie, w zależności od firmy/branży, w jakiej pracownik będzie pracował.

Konto bankowe

Przed wyjazdem do Holandii, podczas dokonywania ustaleń z przedstawicielem GOODMORNING w jednym z biur w Polsce lub Rumunii, konieczne jest podanie numeru konta pracownika. Brak wskazania numeru powoduje brak możliwości wypłaty wynagrodzenia.
Przelewy dokonywanie są w walucie euro. Należy więc upewnić się, że bank, w którym pracownik założył konto akceptuje przelewy walutowe.
Przelew na konto w polskim lub rumuńskim banku może potrwać kilka dni. W praktyce – od momentu wykonania przelewu przez GOODMORNING, mija około 2-3 dni do momentu zaksięgowania przelewu na koncie pracownika. Wynika to z przetwarzania przelewu przez bank, wskazany przez pracownika. GOODMORNING nie może dać gwarancji na ww. okres przetwarzania przelwu, nie ma bowiem żadnego wpływu na przebieg tej procedury.
W przypadku, kiedy pracownik założy konto w banku holenderskim, okres przetworzenia przelewu wynosi 1 dzień.

W związku z powyższym, preferujemy opcję używania przez pracownika konta holenderskiego. Polecamy na tym polu współpracę z ING Bank, w którym procedury zakładania konta nowym klientom są szybkie i uproszczone dla migrantów.
W przypadku zmiany konta bankowego podczas trwania współpracy, należy wypełnić odpowiedni formularz (znajduje się na naszej stronie www). Wypełniony formularz należy przekazać osobie kontaktowej z ramienia GOODMORNING, bądź wysłać na adres:
GOODMORNING BV POSTBUS 639 4870AP ETTEN LEUR

Zobowiązania pracownika

Każdy pracownik podejmujący pracę, jest zobowiązany do przestrzegania pewnych zasad. Na podstawie umowy o pracę zawartej z firmą GOODMORNING, pracownik wykonuje pracę u jednego z klientów firmy GOODMORNING.

 • Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad, obowiązujących w firmie klienta.
 • Pracownik w czasie pracy jest zobowiązany dostosować się do poleceń/wskazówek klienta.
 • W przypadku niestosowania się do ww. zasad, możemy uznać to za odmowę pracy, która – zależnie od okoliczności – może prowadzić nawet do zwolnienie z pracy.
 • Pracownik jest zobowiązany do dostosowania się i respektowania godzin pracy, obowiązujących w firmie klienta.
 • Pracownik musi stawić się w pracy na 15 minut przed jej rozpoczęciem.
 • Pracownik nie może samowolnie skończyć pracy wcześniej, niż wskazania czasu obowiązującego w firmie klienta, chyba, że otrzyma stosowne pozwolenie od przedstawiciela firmy klienta.

Kategorycznie zabronione

Spożywanie alkoholu (w jakichkolwiek ilościach), bycie pod wpływem alkoholu, bądź narkotyków/środków odurzających jest surowo zabronione w czasie drogi do pracy, w trakcie pracy oraz w czasie przerwy w pracy.
Posiadanie alkoholu, bądź narkotyków/środków odurzających w czasie pracy jest również zabronione.
W przypadku naruszenia powyższych zasad, podjęte zostaną odpowiednie środki i wyciągnięte konsekwencje, w tym możliwość zwolnienia w trybie natychmiastowym.

Numer BSN

Numer BSN (numer identyfikacyjny), to numer, który ma obowiązek posiadać każda pracująca osoba w Holandii. Od 1 stycznia 2014 roku numer jest wydawany przez niderlandzkie gminy po okazaniu ważnego paszportu lub europejskiego dowodu osobistego.
Wydanie numeru BSN nie wiąże się z żadnymi kosztami. Gmina rejestruje adres w kraju pochodzenia pracownika i wpisuje go do rejestru osób bez stałego zameldowania (Register Niet Ingezetene – RNI).
Nasza firma organizuje pracownikom rejestrację w rejestrze RNI. Bez numeru BSN nie jest możliwe wypłacanie wynagrodzenia. Dlatego już w pierwszym tygodniu staramy się o to, aby każdy nowy pracownik został zarejestrowany w RNI.

Aplikacja Plan4flex

Aplikacja służy do komunikacji pracownika z biurem w Holandii. Dzięki niej pracownik może podpisać zdalnie wszystkie dokumenty, otrzymać swój plan pracy, uzyskać dostęp do rozliczeń wynagrodzenia, zgłosić urlop, ewentualne problemy i zadać pytania.
Z aplikacji korzystać można z wykorzystaniem smartphonów lub tabletów. Jest dostępna w systemach iOS, Android oraz Windows.

Funkcjonalność aplikacji

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności aplikacji, pracownik ma dostęp do szeregu udogodnień:

 • Wgląd do mojego planu pracy.
 • Wgląd w całą dokumentację.
 • Wysyłanie wiadomości do GOODMORNING.
 • Elektroniczne podpisywanie dokumentów.
 • Wielojęzyczny panel obsługi.
 • Możliwość pobrania druków za pomocą funkcji Downloads

Pierwsze logowanie

KOD KLIENTA : goodmorning
Dane do logowania w aplikacji są wysyłane na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy pracownik podejmujący pracę w GOODMORNING podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Pracownik może ubezpieczyć się we własnym zakresie ( w tym przypadku konieczne jest dosłanie polisy ubezpieczeniowej ) lub skorzystać z ubezpieczenia firmowego, do wyboru są dwie opcje Hollandzorg i Zorg & Zekerheid.
*Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, bez niego nie ma możliwości podjęcia pracy.

Zakwaterowanie

Koweli Real Estate

W trosce o wygodę naszych klientów, GOODMORNING, we współpracy z Koweli Real Estate, oferuje możliwość pracy w Holandii, bez potrzeby martwienia się o szukanie, wynajmowanie i urządzanie mieszkania.

Certyfikat SNF

W GOODMORNING od lat dbamy o wygodne zakwaterowanie. Naszą troskę odzwierciedla certyfikat SNF Stichting Normering Flexwonen https://www.normeringflexwonen.nl (strona dostępna w języku polskim), który stoi na straży jakości i poziomu warunków zakwaterowania pracowników. Aby otrzymać certyfikat, spełnione muszą być wyśrubowane normy. Dla nas nie stanowi to problemu – rozumiemy, że aby chcieć i móc pracować, trzeba czuć się komfortowo w nowym miejscu, dlatego tak dużą wagę przykładamy do standardu oferowanych mieszkań.

Domy
Apartamenty
Mieszkania

W całej Holandii mamy do dyspozycji w pełni wyposażone domy, apartamenty i duże kompleksy mieszkaniowe.

 • W jednej sypialni umieszczane są maksymalnie 2 osoby, na osobę przypada minimalnie 10m2, wspólna kuchnia i łazienka.
 • Duże kompleksy mieszkaniowe są wyposażone w dodatkowe udogodnienia, tj. sale rekreacyjne, kantyny , recepcje itp.
 • W każdej lokalizacji zakwaterowania (w każdym mieszkaniu) jest dostępny internet.
 • Dbając o to, aby pracownik stawiał się w pracy na czas i aby nie przysparzało mu to zbyt dużo trudu, staramy się o to, żeby zakwaterowanie znajdowało się w pobliżu miejsca zatrudnienia, ograniczając czas przejazdu.
 • Wszystkie mieszkania spełniają normy certyfikatu ABU Certified Flex Home.
 • Koszty zakwaterowania są potrącane z tygodniowego wynagrodzenia. Przy czym, dzięki naszemu doświadczeniu oraz szeroko rozbudowanej siatce mieszkań, domów i apartamentów, możemy oferować bardzo atrakcyjne warunki finansowe.
 • W ramach współpracy, miejsce zakwaterowania zostaje przyznane każdemu pracownikowi (z wyjątkiem sytuacji, kiedy pracownik sam organizuje sobie miejsce zamieszkania).

Obowiązki i zasady w miejscu zakwaterowania

Odpowiedzialna za zakwaterowanie jest firma GOODMORNING BV. Dokładamy starań o to, aby zapewnić naszym klientom daleko idący komfort, swobodę i wygodę codziennego życia. Z racji tego, iż pracownicy mieszkają w miejscach wspólnych, liczymy jednak na respektowanie zasad i wzajemny szacunek.
W każdej lokalizacji obowiązują różne zasady. W każdym domku/mieszkaniu na tablicy ogłoszeń zawieszony jest regulamin. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie jego postanowień. Ogólne zasady dotyczący zakwaterowania znajdują się w dostępnym na naszej stronie www przewodniku.

Pakiet pościeli

Ze względu na higienę, pracownik jest zobowiązany samodzielnie zadbać o pościel do spania, składającą się z poduszki, kołdry, prześcieradła i poszewki. Pościel można przywieźć ze sobą, bądź zakupić na miejscu w firmie GOODMORNING BV w cenie €25.
Chętni do zakupu pościeli w firmie GOODMORNING BV, muszą uiścić zapłatę w recepcji Stella Maris, otrzymując na miejscu kopię dowodu zapłaty.

Rezerwacja zakwaterowania

Dla pracowników, którzy pracują już jakiś czas w firmie GOODMORNING BV i zależy im na zakwaterowaniu w określonym miejscu, istnieje opcja (dostępna w miarę naszych możliwości) zarezerwowania miejsca noclegu. Miejsce noclegu można zarezerwować za pomocą formularza, który można pobrać ze strony internetowej. Podczas rozpatrywania wniosku o rezerwaw hocję, sprawdzona zostanie dostępność pożądanego miejsca. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o rezerwację oznacza gwarancję, że nikt inny nie skorzysta z tego miejsca zakwaterowania.
UWAGA! Każdego pracownika, wybierającego się do Holandii, bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszego przewodnika. Znajduje się tam wiele cennych i przydatnych informacji, ułatwiających adaptację i pobyt na miejscu.

Kompleks mieszkaniowy Stella Maris – Welberg

Piękny kompleks mieszkaniowy Stella Maris, położony w spokojnej okolicy w Welberg. To dawny klasztor, który został kompleksowo odnowiony. Obok starego budynku zostało dobudowane nowe, nowoczesne skrzydło, dzięki czemu Stella Maris mieści około 400 miejsc dla pracowników GOODMORNING.
Wszystkie mieszkania są w pełni urządzone i wyposażone. W każdym znajduje się kuchnia, łazienka oraz jedna lub dwie sypialnie. Pensjonat oferuje również dodatkowe udogodnienia, tj. internet, sala rekreacyjna z bilardem, tenisem stołowym, restauracją i wiele innych. Zakwaterowanie w Stella Maris to pełna wygoda zamieszkania i komfort kompleksowego zaspokojenia codziennych potrzeb.

Kompleks mieszkaniowy De Lus – Zwijndrecht

Kompleks mieszkaniowy De Lus w Zwijndrecht to apartamentowy blok z mieszkaniami, w których znajdują się po 1, 2 i 3 sypialnie. Każdy apartament posiada: przestronny, w pełni urządzony salon – nowoczesne meble, TV; kuchnię, wyposażoną we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia oraz komfortową łazienkę. Ponadto, w każdym apartamencie jest dostęp do internetu.
Kompleks jest zlokalizowany w pobliżu dworca Zwijndrecht, co zapewnia mobilność i swobodny transport w wolnym czasie.

Domy mieszkalne

Poza dużymi kompleksami mieszkaniowymi, oferujemy również zakwaterowanie w zwyczajnych domach mieszkalnych. Domy znajdują się na terenie całej Holandii. Lokalizacja domu jest uzależniona od odległości, dzielącej dom i pracę.
Domy są w pełni urządzone i umeblowane z naciskiem na spełnienie potrzeb mieszkańców. Jak nasze pozostałe mieszkania, spełniają wszystkie normy, są wygodne i gwarantują daleko idący komfort. Mieszkanie w domu poza kompleksem mieszkaniowym, zapewnia więcej prywatności i niezależności, co na pewno pomaga w przyzwyczajeniu się do nowej kultury i zasymilowaniu z nią w krótszym czasie. W każdym domu jest podłączony internet.

Domki holenderskie

Tymczasowo w okresie letnim dysponujemy również domkami holenderskimi. Jest to lokalizacja na krótki/przejściowy okres.

Galeria

Dojazd do pracy na terenie Holandii

Rowery
Samochody

Poza zakwaterowaniem, w GOODMORNING dbamy również o transport dla naszych pracowników. Dysponujemy rozbudowaną i nowoczesną flotą samochodową. Obecnie to liczba przekraczająca 250 aut osobowych (każde z nich wyposażone jest w nawigację, ułatwiającą przejazdy oraz czarną skrzynkę).

Dzięki samochodom, nasi pracownicy mogą dojechać bez problemu do pracodawców, zlokalizowanych w całej Holandii.

W zależności od odległości, koniecznej do pokonania między mieszkaniem, a pracą, oferujemy również rowery, które są bardzo popularnym środkiem lokomocji w Holandii.

Przyszłych pracowników prosimy o deklarację potrzeb przed przyjazdem: dysponujemy określoną ilością rowerów i samochodów. Podobnie, jak koszty zakwaterowania – koszty transportu są potrącane z tygodniowego wynagrodzenia. Posiadanie do dyspozycji roweru lub samochodu, zapewnia ogromną swobodę, mobilność i elastyczność.

Poinformowanie naszego przedstawiciela w Polsce lub Rumunii o posiadaniu ważnego prawa jazdy, kwalifikuje pracownika jako potencjalnego kierowcę.

Po podpisaniu z nami umowy, pracownik otrzymuje samochód i staje się za niego z tą chwilą odpowiedzialny. Częstą sytuacją jest wspólna podróż do pracy z kolegami. Osoby, które jeżdżą z tobą do pracy można zabrać ze wspólnego miejsca zbiórki, zabrania się odbierania poszczególnych osób z mieszkań – wszystkich obowiązuje jeden punkt zbiorczy.

W przypadku niewielkiej odległości miejsca pracy od miejsca zamieszkania, korzystnie jest przemieszczać się rowerem udostępnionym przez GOODMORNING BV. W przypadku wyjazdu na urlop, prosimy o kontakt z opiekunem lub koordynatorem w celu zdania na ten czas roweru.

Galeria

W Holandii

Poniżej prezentujemy listę przydatnych linków oraz adresów organizacji, które mogą okazać się przydatne podczas pobytu:

Organizacje branżowe

Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU):   www.abu.nl

Polska wersja językowa ABU:   www.abu.nl/witamy

Kursy językowe

Kursy języka niderlandzkiego dla polskich pracowników: www.loi.nl

Kurs języka niderlandzkiego

Czy jesteś zainteresowany nauką holenderskiego? W Holandii każdy może skontaktować się z gminą w celu uzyskania bezpłatnego kursu językowego lub wskazówek w nauce języka niderlandzkiego. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej gminy, w której mieszkasz.

Nie wiesz, w której gminie lub potrzebujesz pomocy? Wyślij nam wiadomość za pośrednictwem helpdesku aplikacji plan4flex.