Procedura przyjęcia

Dla kandydata

Po  rejestracji, każdy kandydat do podjęcia pracy  jest zobowiązany przedłożyć :

 • Ważny dokument tożsamości
 • Aktywne walutowe konto bankowe wraz z kartą do bankomatu, działająca na terenie Europy
 • Zaświadczenie zameldowania
 • Telefon typu smartphone lub tablet (do komunikacji z nami na terenie Holandii)

Formularz rejestracyjny w systemie dla nowych pracowników jest dostępny na naszej stronie www.  Po dokonaniu rejestracji, w ciągu 24h z pracownikiem skontaktuje się rekruter z jednego z biur GOODMORNING.
Podczas procesu rejestracji, wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Prosimy jednak o uzupełnienie jak największej ilości danych – to ułatwia współpracę. Bardzo ważne jest, aby podać poprawny numer telefonu oraz adres e-mail.

 

Procedura przyjazdu

W trosce o utrzymanie wysokich standardów współpracy – aby adaptacja po przyjeździe przebiegała jak najlepiej, przyjęliśmy standardy, które zapewniają komfort przyjeżdżającym pracownikom, a nam umożliwiają dopełnienie niezbędnych formalności i zapewnienie należytej opieki.

Pierwszy przyjazd do pracy w Goodmorning

Dla kandydata

Terminy przyjazdów

Przyjazdy nowych pracowników odbywają się dwa razy w tygodniu – w piątkowe i środowe wieczory. Przybycie wcześniej jest konieczne, bowiem zanim pracownik rozpocznie pracę, musi udać się do lokalnego Urzędu Gminy w celu zameldowania oraz wyrobienia numeru sofi – BSN (odpowiednik nr NIP).
Przyjazd w innym – niż ustalone – dniu jest dopuszczalny tylko w szczególnych przypadkach i musi być zatwierdzony przez pracownika GOODMORNING. Przekroczenie terminu przyjazdu powoduje, że pracownik nie może podjąć pracy w ustalonym czasie – numer sofi jest bowiem do tego konieczny.

Jeśli podczas podróży zdarzy się coś nieprzewidzianego, co wpłynie na datę przyjazdu, pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie, dzwoniąc na infolinię: +31(0)167-526526

Dla kandydata

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu, potwierdzonym z pracownikiem (w Polsce lub w Rumunii). Wcześniejszy przyjazd obarczony jest brakiem zakwaterowania aż do uzgodnionej wcześniej daty.

Dla kandydata

Spotkanie wprowadzające

Kolejnym krokiem są organizowane przez nas spotkania wprowadzające. Odbywają się w miejscowości Welberg w obiekcie mieszkalnym Stella Maris. Prowadzone są przez naszego pracownika, a ich celem jest przedstawienie najważniejszych informacji organizacyjnych, dotyczących życia, zakwaterowania oraz pracy.

Dla kandydata

Wynagrodzenie

Pierwsza wypłata zostaje wypłacana po przepracowanych pierwszych trzech tygodniach, jednak istnieje możliwość otrzymania zaliczki w kwocie 50 € w pierwszych 2 tygodniach pobytu, warunkiem jest kompletna podpisana umowa oraz przepracowanie minimalnej dopuszczalnej ilości godzin. Prawo do otrzymania zaliczek mają tylko i wyłącznie osoby nowe po raz pierwszy wyjeżdżające do pracy poprzez nasze biuro.

Kolejne przyjazdy do pracy w goodmorning

Dla kandydata

Poinformuj, że planujesz przyjechać

Przy każdym kolejnym przyjeździe do Holandii, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie informować o planie przyjazdu telefonicznie, dzwoniąc do jednej z siedzib GOODMORNING w Polsce, w Rumunii, bądź na Ukrainie najpóźniej do poniedziałku, do godziny 16:00.

Dla kandydata

Uzyskaj autoryzację Goodmorning

Przyjazd do Holandii może nastąpić tylko po poinformowaniu o tym fakcie pracownika GOODMORNING i uzyskaniu potwierdzenia takiej możliwości w biurze, w którym zostało to zgłoszone.

Dla kandydata

Brak autoryzacji = Brak pracy i brak zakwaterowania

UWAGA! Przyjazd bez uzyskania potwierdzenia ze strony GOODMORNING, oznacza brak zorganizowanego miejsca pracy oraz brak miejsca zakwaterowania. Tym samym, pracownik nie będzie mógł podjąć pracy, nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie miał gdzie się zatrzymać, a GOODMORNING nie bierze żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

Dla kandydata

Wiążące są wyłącznie ustalenia, dokonywane z przedstawicielem Goodmorning

WAŻNE! Powroty do pracy należy uzgadniać z przedstawicielem GOODMORNING, a nie z firmą, do której pracownik był wcześniej oddelegowany do pracy.
Ustalenia dokonywane z pracodawcą (z pominięciem GOODMORNING) nie gwarantują ani zatrudnienia, ani ubezpieczenia, ani zakwaterowania. Nie wiedząc o tym, że pracownik planuje powrót, nie jesteśmy w stanie zorganizować miejsca pracy oraz miejsca w naszych mieszkaniach.

Dla kandydata

Termin przyjazdu

Po otrzymaniu potwierdzenia, pracownik jest zobowiązany dotrzeć na miejsce zakwaterowania najpóźniej do godziny 12:00 w sobotę, poprzedzającą rozpoczęcie pracy.
Każde opóźnienie i przekroczenie tego terminu, wymaga telefonicznego poinformowania GOODMORNING pod nr: +31(0)167-526526.

Dla kandydata

Informacja o przyjeździe

Po dotarciu na miejsce, pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi GOODMORNING pod nr: +31(0)167-526526.

Wyjazd do Holandii

Firma GOODMORNING wychodzi naprzeciw pracownikom i stara się pomagać w organizacji wyjazdów do Holandii, wskazując zaprzyjaźnionych przewoźników.

Wyjazdy z każdym przewoźnikiem z różnych rejonów Polski odbywają się głównie w pełni wyposażonymi, wygodnymi busami z różnymi pakietami bonusowymi.

Przyjazdy zawsze w piątki do godz. 21:00, w środy do 21:00, pozostałe informacje znajdują się w przewodniku.

 

 • IM-BUS
 • ul. Stare Dzierzążno 3, 77-400 Złotów
 • +48 666 042 468
 • kontakt@im-bus.pl
 • Polska Północno- Zachodnia – WYJAZDY CODZIENNIE
 • Wyjazdy spod domu na adres
 • Przeprowadzki Pracownicze w Holandii

 • GTV Bus
 • ul. Hutnicza 5 (Galeria Venus)
  46-040 Ozimek
 • +48 606 200 002
 • Cała Polska – WYJAZDY CODZIENNIE

 • Seget
 • ul. Brzozowa 7b
  46-024 Kolanowice
 • +48 600 778 537
 • Polska południowo-zachodnia

 • AR-Speed
 • Modryniec 3
  22-530 Mircze
 • +48 602 320 907
 • Polska południowo-wschodnia

 • Raczek Bus
 • Mołowiste 27
  16-326 Płaska
 • +48 731 155 634
 • Polska północna-wschodnia

 • Tony Transport
 • Ul. Dworcowa 20-22
  77-424 Zakrezwo
 • +48 64 204 204
 • Polska północno-zachodnia

 • Milektrans
 • Ul. Klapacz 32
  46-083 Stare Siołkowice
 • +48 609 822 180
 • Polska południowo-zachodnia