Aktualności

WIECZÓR INFORMACYJNY- ANKIETA NA TEMAT WSPÓŁPRACY

Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy wzięli wczoraj udział w ankiecie na temat GOODMORNING.

Bardzo zależy nam na Waszej opinii i właśnie na podstawie Waszych sugestii staramy się być lepszym pracodawcą!
Chcemy wspólnie pracować na nasze dobre imię, przez kolejnych kilkanaście lat.

Tym, którym udało się wygrać tablety serdecznie gratulujemy! A może komuś udało się zdrapać 25000€?