Aktualności

Konkurs "Zakręć się na Holandię"

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez firmę Goodmorning .
Konkurs skierowany jest do dzieci klas szkół podstawowych, grup przedszkolnych.
Tytuł Konkursu „Holandia widziana oczami dziecka”.

Zasady konkursu:
– praca może być jedna zbiorcza minimum format A2, lub prace w formacie A4 od wszystkich członków grupy.
– jury wśród nadesłanych prac oceni pomysłowy sposób wykonania, zgodność z tematem, oraz walory artystyczne.
– na odwrocie prac prosimy o podpisanie imienia i nazwska każdego z autorów, nazwę szkoły , klasę .
– termin nadsyłania prac do 10.10.2018r. włącznie.

Wyniki konkursu wraz z nagodzonymi pracami, oraz zwycięzcami pojawią się na fb oraz stronie www.goodmorning.pl 11.10.2018r.

Prosimy w nadesłanych pracach konkursowych podać dane kontaktowe osoby reprezentującej grupę, klasę w celu ustalenia odbioru nagród.

Życzymy powodzenia- czekamy na wasze prace 🙂
Szczegóły na plakacie.