• Zaloguj się
  • Zarejestruj się

Procedura przyjęcia

Po  rejestracji, każdy kandydat do podjęcia pracy  jest zobowiązany przedłożyć :

  • Ważny dokument tożsamości
  • Aktywne walutowe konto bankowe wraz z kartą do bankomatu, działająca na terenie Europy
  • Zaświadczenie zameldowania
  • Telefon typu smartphone lub tablet (do komunikacji z nami na terenie Holandii)

Formularz rejestracyjny w systemie dla nowych pracowników jest dostępny na naszej stronie www.  Po dokonaniu rejestracji, w ciągu 24h z pracownikiem skontaktuje się rekruter z jednego z biur GOODMORNING.
Podczas procesu rejestracji, wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Prosimy jednak o uzupełnienie jak największej ilości danych – to ułatwia współpracę. Bardzo ważne jest, aby podać poprawny numer telefonu oraz adres e-mail.

Procedura przyjazdu

W trosce o utrzymanie wysokich standardów współpracy – aby adaptacja po przyjeździe przebiegała jak najlepiej, przyjęliśmy standardy, które zapewniają komfort przyjeżdżającym pracownikom, a nam umożliwiają dopełnienie niezbędnych formalności i zapewnienie należytej opieki.

PIERWSZY PRZYJAZD DO PRACY W GOODMORNING

Terminy przyjazdów

Przyjazdy nowych pracowników odbywają się dwa razy w tygodniu – w piątkowe i środowe wieczory. Przybycie wcześniej jest konieczne, bowiem zanim pracownik rozpocznie pracę, musi udać się do lokalnego Urzędu Gminy w celu zameldowania oraz wyrobienia numeru sofi – BSN (odpowiednik nr NIP).
Przyjazd w innym – niż ustalone – dniu jest dopuszczalny tylko w szczególnych przypadkach i musi być zatwierdzony przez pracownika GOODMORNING. Przekroczenie terminu przyjazdu powoduje, że pracownik nie może podjąć pracy w ustalonym czasie – numer sofi jest bowiem do tego konieczny.
Jeśli podczas podróży zdarzy się coś nieprzewidzianego, co wpłynie na datę przyjazdu, pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie, dzwoniąc na infolinię: +31(0)167-526526

Odbiór numeru Sofi

Osoby, które przyjeżdżają w środę, odbiorą nr sofi w czwartek lub piątek rano. Osoby, które przyjeżdżają w piątek, odbiorą swój nr sofi w poniedziałek rano.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu, potwierdzonym z pracownikiem (w Polsce lub Rumunii). Wcześniejszy przyjazd obarczony jest brakiem zakwaterowania aż do uzgodnionej wcześniej daty.

Spotkanie wprowadzające

Kolejnym krokiem są organizowane przez nas spotkania wprowadzające. Odbywają się w miejscowości Welberg w obiekcie mieszkalnym Stella Maris. Prowadzone są przez naszego pracownika, a ich celem jest przedstawienie najważniejszych informacji organizacyjnych, dotyczących życia, zakwaterowania oraz pracy.
Na spotkaniu dowiesz się wszystkiego o: pracy, mieszkaniu, zasadach współpracy, wypłacie. To również okazja do zadania wszystkich pytań i wyjaśnienia wątpliwości.

Wynagrodzenie

Pierwsza wypłata zostaje wypłacana po przepracowanych pierwszych trzech tygodniach, jednak istnieje możliwość otrzymania zaliczki w kwocie 50 € w pierwszych 2 tygodniach pobytu , warunkiem jest kompletnie podpisana umowa oraz przepracowanie minimalnej dopuszczalnej ilości godzin. Prawo do otrzymania zaliczek maja tylko i wyłącznie osoby nowe po raz pierwszy wyjeżdżające do pracy poprzez nasze biuro.

KOLEJNE PRZYJAZDY DO PRACY W GOODMORNING

Poinformuj, że planujesz przyjechać

Przy każdym kolejnym przyjeździe do Holandii, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie informować o planie przyjazdu telefonicznie, dzwoniąc do jednej z siedzib GOODMORNING w Polsce, bądź Rumunii najpóźniej do poniedziałku, do godziny 16:00.

Uzyskaj autoryzację GOODMORNING

Przyjazd do Holandii może nastąpić tylko po poinformowaniu o tym fakcie pracownika GOODMORNING i uzyskaniu potwierdzenia takiej możliwości w biurze, w którym zostało to zgłoszone.

Brak autoryzacji = brak pracy i brak zakwaterowania

UWAGA! Przyjazd bez uzyskania potwierdzenia ze strony GOODMORNING, oznacza brak zorganizowanego miejsca pracy oraz brak miejsca zakwaterowania. Tym samym, pracownik nie będzie mógł podjąć pracy, nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie miał gdzie się zatrzymać, a GOODMORNING nie bierze żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

Wiążące są wyłącznie ustalenia, dokonywane z przedstawicielem GOODMORNING

WAŻNE! Powroty do pracy należy uzgadniać z przedstawicielem GOODMORNING, a nie z firmą, do której pracownik był wcześniej oddelegowany do pracy.
Ustalenia dokonywane z pracodawcą (z pominięciem GOODMORNING) nie gwarantują ani zatrudnienia, ani ubezpieczenia, ani zakwaterowania. Nie wiedząc o tym, że pracownik planuje powrót, nie jesteśmy w stanie zorganizować miejsca pracy oraz miejsca w naszych mieszkaniach.

Termin Przyjazdu

Po otrzymaniu potwierdzenia, pracownik jest zobowiązany dotrzeć na miejsce zakwaterowania najpóźniej do godziny 12:00w sobotę, poprzedzającą rozpoczęcie pracy.
Każde opóźnienie i przekroczenie tego terminu, wymaga telefonicznego poinformowania GOODMORNING pod nr: +31(0)167-526526.

Informacja o przyjeździe

Po dotarciu na miejsce, pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi GOODMORNING pod nr: +31(0)167-526526.

Deklaracja ubezpieczeniowa
Wniosek o prywatne zamieszkanie
Zmiana rachunku bankowego