Język:

 • Zarejestruj się
 • Zaloguj się
 • Procedura przyjęcia

  Do rozpoczęcia procesu rejestracji, każdy kandydat do pracy jest zobowiązany posiadać:

  • Ważny dokument tożsamości
  • Aktywne walutowe konto bankowe wraz z kartą do bankomatu, działająca na terenie Europy
  • Zaświadczenie zameldowania
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Telefon typu smartphone lub tablet (do komunikacji z nami na terenie Holandii)

  Formularz rejestracyjny w systemie dla nowych pracowników jest dostępny na naszej stronie www. Po dokonaniu rejestracji, w ciągu 24h z pracownikiem skontaktuje się rekruter z jednego z biur GOODMORNING.
  Podczas procesu rejestracji, wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Prosimy jednak o uzupełnienie jak największej ilości danych – to ułatwia współpracę. Bardzo ważne jest, aby podać poprawny numer telefonu oraz adres e-mail.

  Procedura przyjazdu

  W trosce o utrzymanie wysokich standardów współpracy – aby adaptacja po przyjeździe przebiegała jak najlepiej, przyjęliśmy standardy, które zapewniają komfort przyjeżdżającym pracownikom, a nam umożliwiają dopełnienie niezbędnych formalności i zapewnienie należytej opieki.

  PIERWSZY PRZYJAZD DO PRACY W GOODMORNING

  Terminy przyjazdów

  Przyjazdy nowych pracowników odbywają się dwa razy w tygodniu – w piątkowe i środowe wieczory. Przybycie wcześniej jest konieczne, bowiem zanim pracownik rozpocznie pracę, musi udać się do lokalnego Urzędu Gminy w celu zameldowania oraz wyrobienia numeru sofi – BSN (odpowiednik nr NIP).
  Przyjazd w innym – niż ustalone – dniu jest dopuszczalny tylko w szczególnych przypadkach i musi być zatwierdzony przez pracownika GOODMORNING. Przekroczenie terminu przyjazdu powoduje, że pracownik nie może podjąć pracy w ustalonym czasie – numer sofi jest bowiem do tego konieczny.
  Jeśli podczas podróży zdarzy się coś nieprzewidzianego, co wpłynie na datę przyjazdu, pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie, dzwoniąc na infolinię: +31(0)167-526526

  Odbiór numeru Sofi

  Osoby, które przyjeżdżają w środę, odbiorą nr sofi w czwartek lub piątek rano. Osoby, które przyjeżdżają w piątek, odbiorą swój nr sofi w poniedziałek rano.

  Zakwaterowanie

  Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu, potwierdzonym z pracownikiem (w Polsce lub Rumunii). Wcześniejszy przyjazd obarczony jest brakiem zakwaterowania aż do uzgodnionej wcześniej daty.

  Spotkanie wprowadzające

  Kolejnym krokiem są organizowane przez nas spotkania wprowadzające. Odbywają się w miejscowości Welberg w obiekcie mieszkalnym Stella Maris. Prowadzone są przez naszego pracownika, a ich celem jest przedstawienie najważniejszych informacji organizacyjnych, dotyczących życia, zakwaterowania oraz pracy.
  Na spotkaniu dowiesz się wszystkiego o: pracy, mieszkaniu, zasadach współpracy, wypłacie. To również okazja do zadania wszystkich pytań i wyjaśnienia wątpliwości.

  Środki do życia

  Pracownik jest zobowiązany do posiadania własnych środków finansowych, umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb utrzymania przez okres około trzech tygodni. Pierwsza wypłata zostaje przelana na konto w trzeci piątek, po drugim przepracowanym tygodniu.

  KOLEJNE PRZYJAZDY DO PRACY W GOODMORNING

  Poinformuj, że planujesz przyjechać

  Przy każdym kolejnym przyjeździe do Holandii, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie informować o planie przyjazdu telefonicznie, dzwoniąc do jednej z siedzib GOODMORNING w Polsce, bądź Rumunii najpóźniej do poniedziałku, do godziny 16:00.

  Uzyskaj autoryzację GOODMORNING

  Przyjazd do Holandii może nastąpić tylko po poinformowaniu o tym fakcie pracownika GOODMORNING i uzyskaniu potwierdzenia takiej możliwości w biurze, w którym zostało to zgłoszone.

  Brak autoryzacji = brak pracy i brak zakwaterowania

  UWAGA! Przyjazd bez uzyskania potwierdzenia ze strony GOODMORNING, oznacza brak zorganizowanego miejsca pracy oraz brak miejsca zakwaterowania. Tym samym, pracownik nie będzie mógł podjąć pracy, nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie miał gdzie się zatrzymać, a GOODMORNING nie bierze żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

  Wiążące są wyłącznie ustalenia, dokonywane z przedstawicielem GOODMORNING

  WAŻNE! Powroty do pracy należy uzgadniać z przedstawicielem GOODMORNING, a nie z firmą, do której pracownik był wcześniej oddelegowany do pracy.
  Ustalenia dokonywane z pracodawcą (z pominięciem GOODMORNING) nie gwarantują ani zatrudnienia, ani ubezpieczenia, ani zakwaterowania. Nie wiedząc o tym, że pracownik planuje powrót, nie jesteśmy w stanie zorganizować miejsca pracy oraz miejsca w naszych mieszkaniach.

  Termin Przyjazdu

  Po otrzymaniu potwierdzenia, pracownik jest zobowiązany dotrzeć na miejsce zakwaterowania najpóźniej do godziny 12:00w sobotę, poprzedzającą rozpoczęcie pracy.
  Każde opóźnienie i przekroczenie tego terminu, wymaga telefonicznego poinformowania GOODMORNING pod nr: +31(0)167-526526.

  Informacja o przyjeździe

  Po dotarciu na miejsce, pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi GOODMORNING pod nr: +31(0)167-526526.

  Deklaracja ubezpieczeniowa
  Wniosek o prywatne zamieszkanie
  Zmiana rachunku bankowego